Stručně o společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o

 

     Společnost  KAMENOLOMY ČR s.r.o. zajišťuje těžbu, výrobu a prodej drceného kameniva pro betonové směsi, asfaltové směsi, silniční a inženýrské stavby, kamenivo pro kolejová lože a regulaci
vodních toků.
     Společnost je součástí stavebního koncernu  STRABAG SE, kde je výhradním výrobcem kameniva v České republice a patří k největším producentům kameniva v ČR.
      Firma prodává cca 65% produkce zákazníkům mimo koncern. V současné době provozuje v ČR 30 kamenolomů a 5 pískoven. Hlavními provozovnami  jsou kamenolomy Bohučovice, Podhůra, Lhota Rapotina a Mokrá.
     Společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. je oprávněna užívat pro svoje výrobky označení shody CE a je držitelem certifikátů systémů řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009 , bezpečnosti práce ČSN OHSAS
18001:2008 a životního prostředí ČSN EN ISO 14001:2005
     KAMENOLOMY ČR s.r.o. kladou vysoký důraz na modernizaci technologického zařízení, průběžné provádění rekultivace vytěžených částí kamenolomů a tím i na trvalé zlepšování životního prostředí
v jejich okolí.
     Cílem naší společnosti je systematickým zvyšováním kvality vyráběného kameniva, při zachování vysoké stability jeho jakosti, zajistit neustálý růst objemu výroby a tím ve všech směrech uspokojit
potřeby zákazníka.
Najděte si
nejbližší provozovnu
Aktuality a zprávy
Smluvní dokumentace