Certifikáty

Certifikát systému managementu životního prostředí ČSN EN ISO 14001
Certifikát systému managementu životního prostředí ČSN EN ISO 14001

[ ]

Příloha Certifikátu systému managementu životního prostředí ČSN EN ISO 14001
Příloha Certifikátu systému managementu životního prostředí ČSN EN ISO 14001

[ ]

Certifikát systému managementu BOZP ČSN ISO 45001
Certifikát systému managementu BOZP ČSN ISO 45001

[ ]

Příloha Certifikátu systému managementu BOZP ČSN ISO 45001
Příloha Certifikátu systému managementu BOZP ČSN ISO 45001

[ ]

Certifikát systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001
Certifikát systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001

[ ]

Příloha Certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001
Příloha Certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001

[ ]

Certifikát systému managementu kvality ČSN ISO 9001 – QMS Quality Austria (CZ)
Certifikát systému managementu kvality ČSN ISO 9001 – QMS Quality Austria (CZ)

[ ]

Dodatek k Certifikátu systému managementu kvality ČSN ISO 9001 – QMS Quality Austria (CZ)
Dodatek k Certifikátu systému managementu kvality ČSN ISO 9001 – QMS Quality Austria (CZ)

[ ]

Osvědčení o absolvování – Přezkoumání a zhodnocení činností v oblasti společenské odpovědnosti firem ČSN ISO 26000
Osvědčení o absolvování – Přezkoumání a zhodnocení činností v oblasti společenské odpovědnosti firem ČSN ISO 26000

[ ]

Certifikát Systému protikorupčního managementu – požadavky a pokyny pro používání ISO 37001:2016
Certifikát Systému protikorupčního managementu – požadavky a pokyny pro používání ISO 37001:2016

[ ]

Certifikát Systému řízení Compliance v souladu s doporučeními ISO 19600
Certifikát Systému řízení Compliance v souladu s doporučeními ISO 19600

[ ]

Certifikát Systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019
Certifikát Systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019

[ ]