Certifikáty

Certifikát systému managementu životního prostředí (QA) ČSN EN ISO 14001
Certifikát systému managementu životního prostředí (QA) ČSN EN ISO 14001

[ ]

Příloha certifikátu ČSN ISO 14001 (QA)
Příloha certifikátu ČSN ISO 14001 (QA)

[ ]

Certifikát systému managementu BOZP (QA) ČSN ISO 45001
Certifikát systému managementu BOZP (QA) ČSN ISO 45001

[ ]

Příloha certifikátu ČSN ISO 45001 (QA)
Příloha certifikátu ČSN ISO 45001 (QA)

[ ]

Certifikát systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001
Certifikát systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001

[ ]

Příloha Certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001
Příloha Certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001

[ ]

Certifikát systému managementu kvality ČSN ISO 9001 – QMS Quality Austria (CZ)
Certifikát systému managementu kvality ČSN ISO 9001 – QMS Quality Austria (CZ)

[ ]

Dodatek k Certifikátu systému managementu kvality ČSN ISO 9001 – QMS Quality Austria (CZ)
Dodatek k Certifikátu systému managementu kvality ČSN ISO 9001 – QMS Quality Austria (CZ)

[ ]

Certifikát CSR ČSN ISO 2600
Certifikát CSR ČSN ISO 2600

[ ]

Certifikát Systému protikorupčního managementu – požadavky a pokyny pro používání ISO 37001:2016
Certifikát Systému protikorupčního managementu – požadavky a pokyny pro používání ISO 37001:2016

[ ]

Certifikát Systému řízení Compliance Management Systems v souladu s doporučeními ISO 37301:2021
Certifikát Systému řízení Compliance Management Systems v souladu s doporučeními ISO 37301:2021

[ ]

Certifikát Systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019
Certifikát Systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019

[ ]